Samen werkt het beter - Praktijkboek oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg

‘Samen werkt het beter’ is hét handboek voor oplossingsgericht werken met alle doelgroepen in de gehandicaptenzorg. Voor iedereen die met mensen met beperkingen werkt, van begeleider tot manager. Het bespreekt de basishouding en de ingrediënten van oplossingsgericht werken. De lezer krijgt praktische handreikingen voor oplossingsgerichte gesprekken met de cliënt, collega’s en verwanten. Ook de oplossingsgerichte organisatie wordt toegelicht. Een zeer compleet boek, geschikt voor onderwijs, training en praktijk!