Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork.

Hooi op je vork is een methode voor het ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kan je begeleiden zonder de regie over te nemen? Begeleidingsmodel Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Het model is bij uitstek geschikt om vraaggericht werken in de praktijk vorm te geven. De werkwijze wordt toegepast in tientallen organisaties in verschillende zorgsector, maar ook door mantelzorgers thuis. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en begeleiders zijn zeer enthousiast over de werkwijze, zo blijkt ook uit onderzoek. Hooi op je vork wordt gebruikt in tientallen instellingen in gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en thuis.

Bij het boek is los een dvd verkrijgbaar met daarop portretten van mensen die met Hooi op je vork begeleid worden, zeven jaar geleden en anno 2010.