Ga toch weg! Behandeling van ziekte-inzicht bij hersenletsel

Auteur: Arno Prinsen
ISBN 9789492649072
Uitgeverij BreinDok
Eerste druk 2019
64 pagina's
€ 19,95 exclusief verzendkosten

Een jaar na het oplopen van hersenletsel heeft bijna de helft van de mensen geen of beperkt ziekte-inzicht. Dat betekent dat hun omgeving belemmeringen in hun functioneren ziet maar dat zij zelf geen problemen ervaren. In het boek Heb ik een probleem dan? (2009) beschreef Arno Prinsen drie typen cliënten: de voorbijganger, de zoeker en de klant. Ieder met een andere mate van ziekte-inzicht. Als je als hulpverlener hierbij aansluit dan heeft de behandeling of begeleiding meer effect.
Dit langverwachte vervolg geeft antwoord op de vraag hoe je dat doet. Arno Prinsen ontwikkelde samen met Maastricht University het instrument SADL-3, waarmee je een inschatting kunt maken van de mate van ziekte-inzicht van een cliënt met hersenletsel. In Ga toch weg! legt hij bovendien uit hoe je verschillende typen cliënten kunt benaderen zodat je zo goed mogelijk bij hen aansluit. De lezer krijgt praktische tips en interventies aangereikt, zoals gevoelsreflecties, het ABC-schema, doelkaarten en gedragssuggesties.
Ga toch weg! is een boek dat elke hulpverlener van mensen met hersenletsel zou moeten lezen omdat je met deze nieuwe inzichten en interventies cliënten nog beter kan helpen hun hernieuwde plek in de samenleving vorm te geven.

Arno Prinsen (1965) is gezondheidspsycholoog. Hij werkt als zelfstandig docent en raadgever op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Hij is expert op gebied van ziekte-inzicht na hersenletsel.