Young Masters of Peace - How to be a Nelson

Auteurs: Tilly van Uffelen & Judith Zadoks
Fotograaf: Annemiek van der Kuil
ISBN 978-94-92649-01-0
Uitgeverij BreinDok
Eerste druk 2017
72 pagina's met kleurenfoto's
€ 24,95 exclusief verzendkosten

Klik hier voor een preview van het boek.

Klik hier om het boek te bestellen. Mailen naar info@zadoks.nl kan ook (met adresgegevens).

In Young Masters of Peace vertellen acht jonge mensen uit Kenia, Zambia en Nederland over het leven van hun grootouders en ouders, over hun eigen leven en over hun dromen en ambities.
Kolonialisme, oorlog, rassenhaat, kindermishandeling, vrouwenbesnijdenis, armoede, alcoholisme en corruptie, het zijn grote thema’s die verweven zijn met de familiegeschiedenissen van deze acht.

De verhalen zijn opgetekend tijdens de MasterPeace Walk 2017. Een groep Maasai, een groep jonge Afrikanen en dertig Nederlanders wandelden honderd kilometer in een gebied in Kenia waar nauwelijks toeristen komen. Het doel was om van elkaar en van de natuur te leren en om je eigen persoonlijk leiderschap te versterken.

Het idee om de jongeren te interviewen ontstond al pratend tijdens de wandeling. “Er is een kloof tussen de oude en de nieuwe generatie in Afrika. De jongeren willen een nieuw Afrika, zonder corruptie, geweld en armoede”, vertelde Moses tijdens één van de gesprekken. Die nieuwe generatie wil actief bijdragen aan een betere wereld. Niet alleen in Afrika maar overal in de wereld.

Niet de ellende vormt de rode draad in de acht verhalen, maar de overtuiging van deze jonge mensen dat zij voor de zo gewenste verandering gaan zorgen. Eén druppel in de oceaan maakt geen verschil maar deze acht druppels zijn het begin van een nieuwe golf.