Teamondernemerschap. Van TOB naar TOP teams

Auteur: Ineke Khalil
ISBN: 978-90-816771-4-1
Uitgeverij Zadoks
Eerste druk 2013
128 pagina's, twee kleuren, met illustraties
€ 31,50 exclusief verzendkosten

Deze tijd vraagt in toenemende mate om snelle, innovatieve organisaties met een hoge arbeidstevredenheid. Dat lukt beter met minder managers en veel zelfsturing. In de vorm van herkenbare praktijkcases en nieuw ontwikkelde kennis biedt Ineke nieuwe mogelijkheden aan om tot een zelfsturende organisatie te komen. Lezen dus dit boek en aan de gang!
Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde, Technische Universiteit Eindhoven en auteur van diverse boeken, waaronder ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’

Als teamcoach weet Ineke haarfijn de kwaliteiten en pijnpunten van een team bloot te leggen, met haar scherpe analyse en focus op resultaat. Individuele sterktes en talenten van de teamleden gebruikt ze als vertrekpunt voor verandering, waarbij ze het krachtenveld van organisatie en team precies in kaart brengt en gebruikt om tot optimale prestaties te komen.
Arjen IJpelaar, manager Development KLM Inflight Services