Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork.

Auteurs: Patty van Belle & Judith Zadoks
ISBN 978-90-816771-1-0
Uitgeverij Zadoks
Tweede druk 2011
116 pagina's, zwart-wit
€ 31,50 exclusief verzendkosten