De Verandermeander. Stromend leiderschap

Auteur: Mekander
ISBN: 978-90-811125-9-8
Uitgeverij Zadoks
Eerste druk 2010
128 pagina's, zwart-wit, geïllustreerd
€ 25,50 exclusief verzendkosten

Download hier de recensie van Paul de Blot in Business Spiritualiteit Magazine.

MarketingCirkel Limburg - Stromend Leiderschap 
Een verslag van een lezing van Ben Kosse over de Verandermeander.

Tijdens deze bijeenkomst heeft ook de jaarvergadering van de MarketingCirkel Limburg plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst wordt gekeken naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de plannen voor 2011.
Stromend Leiderschap door Dhr. Ben Kosse. Dan heeft voor deze bijeenkomst Ben Kosse uitgenodigd, mede-auteur van het boek Verandermeander: Stromend Leiderschap. Hij gebruikt de waterstroom als metafoor om dieper in te gaan op thema's als de kunst van het leiden, het evenwicht tussen IK en WIJ, leider te zijn in de veranderingen om ons heen en tenslotte om je doelen te bereiken!

De presentatie van Ben is onder te verdelen in twee gedeeltes:In het eerste gedeelte behandelt Ben hoe hij de metafoor van stromend water gebruikt. Zonder beweging, zonder oevers, zonder oorsprong gebeurt er niets. Echter indien de bron, het unieke IK, begint te stromen heb je altijd twee oevers nodig om een beweging te creëren. En alhoewel de oevers tegenstellingen lijken, zijn het eigenlijk non-dualiteiten. Bijvoorbeeld op een oever de ratio, op de ander het gevoel en de passie zorgt voor de beweging. Bijvoorbeeld op de ene oever de ik, op de andere oever de ander: de stroming is 'wij' (respecteren, waarderen). Zo ook met stromend leiderschap: op het ene moment leid je, op het andere moment volg je, de stroming zorgt voor sturen van je ambitie.

In het tweede gedeelte ging Ben dieper in op het sturen van de ambitie. Aan de hand van een visuele schets gaf hij aan hoe hij de persoonlijke visie om kan zetten in het bereiken van het doel, de bestemming of het uitzicht. De voor de buitenwereld zichtbare ratio in het begin van het proces gaat volgens zijn uiteenzetting over in een innerlijke wereld. Een opmerkelijk punt in de open discussie was het ZONDER oordeel naar binnen laten komen van inzichten. De interne reflectie, het opladen van de accu, het echte kiezen vanuit je eigen bron waren de reflecties die hij ons aanbood in het innerlijke gevoel. Opmerkelijk punt hier was het KIEZEN ongeacht de consequentie, het durven loslaten van vaste patronen! In het naar buiten brengen van je keuze komen weer andere aspecten aan de orde: visualiseren van de keuze aan de wereld, lef en durf tonen en vooral genieten van het bereiken van je doel.

Gezien de passie van deelname in de discussies, vragen en opmerkingen heeft Ben met zijn presentatie zeker een gevoelige snaar geraakt en stof tot nadenken gegeven.