Natuur werkt! Inspiratie en werkvormen voor de ontwikkeling van mensen en organisaties.

UITVERKOCHT
Wel verkrijgbaar als e-book bij de boekhandel.
Auteurs: Judith Zadoks & Tini van de Wetering
ISBN 978-90-811125-3-6
Uitgeverij Zadoks
Eerste druk 2008
160 pagina's, full colour, met foto's
€ 0,00 exclusief verzendkosten

Recensie PNBD|Biblion recensie (C.M. Manni)
Dit boek - door auteurs die werkzaam zijn in coaching en training - wil inspiratie en werkvormen bieden voor de ontwikkeling van mensen en organisaties vanuit aandacht voor en contact met de natuur. De auteurs willen een brug slaan tussen ervaringen in de natuur en ontwikkelingsprocessen van mens en organisatie. Het is bedoeld voor coaches, trainers, managers, adviseurs en anderen, die nieuwe invalshoeken zoeken in hun werk of leven en zich willen laten inspireren door de natuur. De hoofdthema's zijn 'Rots en water', 'Groei en bloei', 'Golven in de zee', 'De weg van de tijger', 'Winterse stilte', 'Natuurfilm in de achtertuin' en 'Een nest van kleerhangers'. Na de behandeling daarvan, met korte teksten en veel citaten met ervaringen van derden, volgt een deel met suggesties voor werkvormen over coaching en training in en met de natuur. De werkvormen gaan over onder andere ontwikkeling, samenwerking, leiderschap, creativiteit en waarneming. Afsluitend een overzicht van boeken en artikelen. Verluchtigd met aansprekende paginagrote kleurenfoto's. Doordat het aanzet tot denken en doen is het boek geschikt voor een breder publiek.

Recensie Managementboek.nl (Perry Oostrum)
Een passender ondertitel voor een boek moet nog gevonden worden. 'Inspiratie en werkvormen voor de ontwikkeling van mensen en organisaties' zegt in een paar woorden waar 'Natuur werkt!' voor staat. De natuur biedt ons een prachtige spiegel voor het verkrijgen van (inzicht in) kracht, groei, overleving, samenwerking, rust, schoonheid en creativiteit voor mensen en organisaties. Dit boek heeft alles in zich om die kracht van de natuur werkbaar te maken in de dagelijkse praktijk van het omgaan met een veelheid van vraagstukken die we tegenkomen, tot aan inzicht verkrijgen in en de aanpak van complexe veranderingen toe.
Metaforen zijn een uitdrukking van overdrachtelijke betekenis. Een bepaald kenmerk, in dit geval uit de natuur - een welhaast onuitputtelijke bron daarvoor -, wordt overgedragen op een totaal andere context. Behalve als vergelijking kan een metafoor ook de vorm van een verhaal of een anekdote hebben. Zo'n metafoor is niet probleemoplossend, maar doorbreekt bestaande denkpatronen. Als werkwijze in zakelijke omgevingen kunnen metaforen effectief zijn, omdat ze een kader geven om op andere wijze te kijken en te handelen.
'Natuur werkt!' bestaat uit twee delen. Het eerste deel, gevormd door de hoofdstukken 1 tot en met 7, gaat in op thema's die te vinden zijn in de natuur en die de auteurs aanspreken.
- kracht en beweging
- ontwikkeling en de seizoenen
- samenhang en samenwerking
- natuurlijk leiderschap en je eigen weg gaan
- rust, stilte en ontspanning
- schoonheid, veroudering en vergankelijkheid
- creativiteit en inspiratie
Deze eerste hoofdstukken bieden een rijke bron voor metaforen, waarvan we sommige vaker hanteren in een zakelijke sfeer dan we ons bewust zijn. Wie kent niet het stroomdiagram, de boomstructuur en het visgraatdiagram? Een ander aansprekend voorbeeld is dat van de netwerkstructuur, waarvoor het spinnenweb model staat. De natuur biedt ons een spiegel als het gaat om levende (lees: organisatie-) systemen en complexe veranderprocessen. Als we het geheel durven zien - en het is de natuur die ons die mogelijkheid biedt -, 'worden we nieuwsgierig naar de werking en nederig ten opzichte van de grootheid van het systeem. We erkennen dat we niet alles kunnen overzien en begrijpen. Wat we wel kunnen, is proberen gevoel te krijgen voor en te anticiperen op de niet altijd even logische bewegingen van het systeem. Meebewegen als onderdeel van de stroom.'
De vele foto's in deze hoofdstukken bieden de lezer, die er niet direct op uit wenst te trekken, allerfraaiste voorbeelden van wat de natuur te bieden heeft en werken niet zelden als uitnodiging voor een kennisname met alle beschikbare zintuigen.
In het tweede deel wordt ingegaan op meer dan vijftig werkvormen, waarvan de beschrijving van spiegelwerking, de afsluiter, als uitleg gezien kan worden van het overgrote HET WAT? deel. Spiegelwerking gaat er vanuit dat de aandacht automatisch gaat naar wat op dat moment voor het individu van belang is. En een coach of trainer, een buitenstaander, kan helpen daarop te focussen met een van de behandelde werkvormen. Niet zelden komt een antwoord als vanzelf bovendrijven, waarschijnlijk meer vanuit innerlijke wijsheid van de persoon zelf dan vanuit de natuur.
In iets meer dan dertig pagina's presenteren de auteurs deze werkvormen gerangschikt naar thema's als ontwikkeling, samenwerking, leiderschap, creativiteit, etc. Ook dit deel is gelardeerd met fotomateriaal. Maar voor eenieder die gewend is met individuen of groepen te werken bieden de werkvormen voldoende handvatten om er direct mee aan de slag te gaan.
Een bijzonder boek, totaal anders dan het grote stuwmeer aan literatuur gericht op het omgaan met complexiteit en veranderingen. In die zin sluit het goed aan bij het karakter van de hoofdpersoon van 'Natuur werkt!': de natuur zelf.

Drs. Perry Oostrum RA ondersteunt met zijn bedrijf iPer consult als financieel professional organisaties in het realiseren van veranderingen.

Citaat op de Filosofiekalender 2010 (Timon Meynen)
'Alles wat groot en sterk is, is ooit klein en teer begonnen.'
In boeken die gericht zijn op werkende mensen en managers tref je tegenwoordig vele filosofische concepten en wijsheid aan. Het grote verschil met academische filosofen is dat gewone mensen geen tijd hebben om hun leven lang na te denken, voordat ze besluiten hoe het leven in elkaar zit. Heidegger mocht er heel lang over doen om uiteindelijk te pleiten voor 'gelatenheid'; een manager moet dat zo snel mogelijk implementeren. Sartre kon eindeloos in cafés zitten schrijven om aan te tonen dat we veroordeeld zijn tot de vrijheid, en ons leven als een project moeten zien. Een personeelsadviseur heeft nú proactieve projectmanagers nodig. In het prachtig vormgegeven en ideeënrijke boek van Zadoks en Van de Wetering wordt de natuur aan het woord gelaten. Volgens de auteurs draagt het vertoeven in de natuur niet alleen bij aan ons welzijn en persoonlijke ontwikkeling, maar kan zij ons ook veel leren over organisaties en leidinggeven: 'Hoe zou het zijn als we alle kleine, tere beginnetjes bewust waarderen en beschermen?'