BreinDok ontwikkelt graag nieuwe producten en concept, zoals websites, zorgaanbod, digitale platforms, methodieken, apps, beeldmateriaal, enzovoort.

Enkele voorbeelden van ons werk:

  • In opdracht van de Hersenstichting ontwikkelde Tilly van Uffelen de interactieve app Breinstraat voor jongeren met hersenletsel, in samenwerking met IT4web en StarSound.
  • In opdracht van de Hersenstichting is Judith Zadoks projectleider van de Beschrijving van goede zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen. Dit doen we in samenwerking met Vilans. Zie ook www.zorgstandaardnah.nl.
  • In opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met Vanuit Autisme Bekeken werken we aan een crowsourced website voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Watvindik.nl/hersenletsel.
  • In samenwerking met JouwOmgeving, de Hersenstichting en Hersenz werken we aan een digitaal platform voor jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel.