Zadoks heeft de volgende concepten ontwikkeld of bijgedragen aan de ontwikkeling:

  • Hersenz (in opdracht van en samen met zes zorgorganisaties)
  • Hooi op je vork (samen met Patty van Belle)
  • Natuur werkt! (samen met Tini van de Wetering)
  • Wat vind ik voor mensen met hersenletsel (in samenwerking met VAB)

Hersenz is een behandeltraject voor mensen met hersenletsel in de fase van maatschappelijke re-integratie, opgezet als zorgpad. Hersenz is een samenwerkingsverband van zes organisaties in de Gehandicaptenzorg die zich sterk maken voor goede zorg aan mensen met hersenletsel. Sinds 2013 is Judith Zadoks projectleider van Hersenz.

Hooi op je vork is een model voor het ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ontwikkeld (Van Belle & Zadoks, 1997). De laatste publicatie over Hooi op je vork is het boek 'Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork' (2005).
Onder Hooi op je vork valt ook Eigen weg, een ondersteuningsmodel voor gezinnen met een kind met hersenletsel, dat begin 2009 is verschenen.

Natuur werkt! is in 2008 opgezet om mensen en organisaties meer in aanraking te brengen met de natuur. Najaar 2008 verscheen het boek 'Natuur werkt! Inspiratie en werkvormen voor de ontwikkeling van mensen en organisaties' (Zadoks & Van de Wetering, 2008). Op 10 juni en 15 oktober 2009 organiseerden we Inspiratiedagen Natuur werkt!

 

Methodisch ondersteunen van
mensen met hersenletsel.


Routekaart Hooi op je vork.

Eigen weg. Ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren met hersenletsel.


Routekaart Eigen weg.