Welkom op de website van Zadoks Advies. Rechtsboven vindt u de weg naar BreinDok uitgeverij en naar BreinDok, de naam voor de samenwerking tussen Judith Zadoks en Tilly van Uffelen.

Mijn ambitie is om bij te dragen aan goede ondersteuning van mensen die niet vanzelfsprekend hun weg vinden in onze samenleving, zodat zij zoveel mogelijk grip op hun leven hebben en het naar tevredenheid vorm kunnen geven. Als je 'anders' bent of opeens met beperkingen geconfronteerd wordt, gaat dit niet vanzelf. Dit geldt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een verstandelijke beperking en ingewikkeld gedrag, mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden, jongeren met autisme of mensen met chronische aandoeningen.

Ik draag graag bij vanuit de rol van adviseur, projectleider of programmamanager, met een sterke voorkeur voor het ontwikkelen en vormgeven van nieuwe concepten in de zorg en dienstverlening. Hoewel ik al tientallen jaren meedraai in de zorgsector blijf ik een buitenstaander die met frisse blik kan meekijken en zaken voor elkaar kan krijgen, zeker als het gaat om complexe samenwerkingsvormen die tot concrete resultaten moeten leiden. Ervaringen als projectleider van de ontwikkeling van de Zorgstandaard voor mensen met Traumatisch Hersenletsel en programmanager van Hersenz hebben mij veel geleerd. De laatste jaren zoek ik ook zelf de samenwerking met andere partijen om samen 'mooie dingen te maken', zoals de sociale kaart 2.0 voor mensen met hersenletsel Watvindik.nl/hersenletsel, in samenwerking met Vanuit Autisme Bekeken en de Hersenstichting.